Συμμετοχή Γενικού Διευθυντή ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου σε Ημερίδα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για τις Υβριδικές Απειλές

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, αποδεχόμενος πρόσκληση του Διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) Ταξίαρχου κ. Ιωάννη Κορέλη, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε Ημερίδα της Σχολής για τις Υβριδικές Απειλές.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, διοργάνωσε Ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρικάλων με θέμα: «Οι Υβριδικές Απειλές και οι δυνατότητες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανταπεξέλθουν στη νέα πρόκληση».

Σκοπός της Ημερίδας, ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον Υβριδικό Πόλεμο και να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο προκειμένου να είναι σε θέση να τον προσδιορίσουν, να αναγνωρίσουν τα παραγωγικά του αίτια και τα χαρακτηριστικά του και να προβούν στην αποτίμηση των επιπτώσεών του.
Επιπλέον, απώτερος στόχος της Διοίκησης της ΣΜΥ ήταν μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, οι Έλληνες Υπαξιωματικοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιχειρησιακά και επικοινωνιακά, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, οποιαδήποτε Υβριδική Απειλή, συνδυάζοντας τη θεωρία και την εφαρμοσμένη πρακτική.

Οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας ήταν:

• Θεωρητικό Υπόβαθρο – Εννοιολογικός Προσδιορισμός των Υβριδικών Απειλών.

• Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων στις Υβριδικές Απειλές.

• Διεθνής πρακτική αντιμετώπισης και αποτροπής των Υβριδικών Απειλών.

• Υφιστάμενες δυνατότητες και καινοτόμες μέθοδοι πρόληψης και αποτροπής των Υβριδικών Απειλών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος ως κεντρικός προσκεκλημένος της Ημερίδας παρουσίασε διάλεξη με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου.Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γκρίζα Ζώνη».

Στη συνέχεια, παρακολούθησε όλες τις διαλέξεις των σπουδαστών που συμμετείχαν στις τέσσερεις θεματικές της Ημερίδας και προχώρησε στην αξιολόγησή τους καταθέτοντας παράλληλα, την επιστημονική του γνώση και την τεχνοκρατική εμπειρία σε σχέση με τη διαχείριση και αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, κατά τη διάλεξή του αναφέρθηκε:

• Στον ορισμό της Διεθνούς Κρίσης.

• Στον εννοιολογικό προσδιορισμό του Υβριδικού Πολέμου.

• Στις τρωτότητες ενός στόχου που δύνανται να αξιοποιηθούν από έναν υβριδικό δρώντα.

• Στον προσδιορισμό της Γκρίζας Ζώνης.

• Στα εργαλεία και τις τακτικές που αξιοποιούνται από έναν κρατικό ή μη κρατικό δρώντα που ενεργεί στην Γκρίζα Ζώνη.

• Στη διαδικασία αντιμετώπισης των επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Γκρίζα Ζώνη.

• Στο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση Υβριδικών Επιχειρήσεων ή Επιχειρήσεων στη Γκρίζα Ζώνη.

Εν κατακλείδι, Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος κατά το κλείσιμο της διάλεξής του παρέθεσε κάποιες χρήσιμες προτάσεις για την αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι απαιτείται:

• Αξιοποίηση του συνόλου των συντελεστών εθνικής ισχύος για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών και οργανισμών θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε εξοικονόμηση πόρων, επαύξηση της εθνικής ισχύος και της αποτελεσματικότητας του κράτους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η αξιοποίηση της φιλοσοφίας αυτής από τον κρατικό μηχανισμό μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ολιστικής διαχείρισης υβριδικών απειλών / κρίσεων.

• Οι διαχειριστές των εν λόγω απειλών /κρίσεων, καλούνται να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν πλήρως το πληροφοριακό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός εθνικού μηχανισμού ανάλυσης, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των αδυναμιών και των τρωτών σημείων, ενώ παράλληλα η παρακολούθηση του δυνητικού αντιπάλου θα οδηγήσει στην επίγνωση της κατάστασης που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

• Η αποτροπή ενός υβριδικού δρώντα έχει ως στόχο να ειδοποιήσει τον ίδιο ότι γνωρίζουμε, μπορούμε και έχουμε τη θέληση να τον σταματήσουμε. Εάν πάλι αυτός προχωρήσει σε κάποια εχθρική ενέργεια, θα κληθεί να πληρώσει μεγάλο κόστος. Η αποτυχία της αποτροπής ενέχει τον κίνδυνο να μας οδηγήσει σε πειθαναγκασμό.

• Η ετοιμότητα για αποτελεσματική αντίδραση σε μια υβριδική απειλή / κρίση, απαιτεί εθνική ανθεκτικότητα, κυρίως σε διανοητικό επίπεδο.

• Το έλλειμα εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης υβριδικών απειλών / κρίσεων δύναται να αντιμετωπιστεί με την διαμόρφωση ενός σχετικού δόγματος.

• Η επικοινωνιακή διαχείριση υβριδικών απειλών / κρίσεων, χρειάζεται ένα κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας μέσω ενός εθνικού συστήματος, που θα αναπαράγει το εθνικό μήνυμα, ώστε να είναι σε θέση να κυριαρχήσει στο πληροφοριακό περιβάλλον με σκοπό, την εσωτερική και διεθνή νομιμοποίηση και τελικά τη στήριξη του εθνικού στόχου.

• Προκειμένου να αποτραπούν οι επιχειρήσεις στη Γκρίζα Ζώνη χρειαζόμαστε:

◦ Πρόληψη (Prevention)

◦ Πληροφόρηση (Intelligence)

◦ Επίγνωση της κατάστασης (Situational Awareness)

◦ Εκτίμηση του ρίσκου (Risk Assessment)

◦ Προετοιμασία (Preparedness)

◦ Ανθεκτικότητα (Resilience)

◦ Σχεδιασμό (Planning)

◦ Εκπαίδευση (Training)

◦ Πολιτική βούληση (Political Will)