ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Δνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ Δρ. Κωνσταντίνου Π. Μπαλωμένου στην 1η Τετραμερή Συνάντηση Διευθυντών Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας στο πλαίσιο της Συντονισμένης Στρατιωτικής Πρωτοβουλίας για την Ανατολική Μεσόγειο