Συμμετοχή Γενικού Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου σε Ημερίδα της Περιφέρειας Ηπείρου για την Εθνική Ανθεκτικότητα

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε συνέχεια της 2ης Διυπουργικής Σύσκεψης για την Εθνική Ανθεκτικότητα που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πολεμικό Μουσείο, η Περιφέρεια Ηπείρου, την 1η Δεκεμβρίου 2023, διοργάνωσε Ημερίδα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων με θέμα: “Εθνική Ανθεκτικότητα, Ενημέρωση, Προτάσεις”.

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που καλείται η κάθε Περιφέρεια να διαδραματίσει, στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της Εθνικής Ανθεκτικότητας, στόχος της Ημερίδας, ήταν η ενημέρωση των ανώτερων στελεχών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ηπείρου (Δήμαρχοι, Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Προϊστάμενοι κ.λπ.), αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Ηπείρου, σχετικά με την Εθνική Ανθεκτικότητα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος ως Επικεφαλής Υψηλόβαθμος Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, συμμετείχε στην Ημερίδα και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σε αυτήν για:

 • Το τρέχον Περιβάλλον Ασφάλειας.

 • Τον εννοιολογικό προσδιορισμό της Ανθεκτικότητας.

 • Τα χαρακτηριστικά ενός Ανθεκτικού Κράτους.

 • Το συντονισμό των προσπαθειών σε διυπουργικό επίπεδο για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στη χώρας μας, ως απόρροια της εθνικής μας δέσμευσης για την Ανθεκτικότητα, η οποία εδράζεται στο Άρθρο 3 του Βόρειο /Ατλαντικού Συμφώνου.

 • Την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας Εθνικής Επιτροπής Ανθεκτικότητας με μέλη/ εκπροσώπους από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με κύριο έργο τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών στο επιχειρησιακό επίπεδο για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της χώρας μας.

 • Την αναγκαιότητα προσδιορισμού των τρωτοτήτων ανά τμήμα και φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και σε όλα τα Υπουργεία.

 • Τον Οδικό Χάρτη Ενεργειών για την επίτευξη του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και των Εθνικών Στόχων Ανθεκτικότητας.

Κατά την έναρξη της Ημερίδας χαιρετισμό απεύθυναν:

 • Η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Ηπείρου κα Παναγιώτα Μητροκώστα (αρμόδια για θέματα συνεργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με το ΥΠΕΘΑ), η οποία είχε και τον συντονισμό για τη διοργάνωση της Ημερίδας.

 • Ο Διοικητής της 8ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Ηπείρου Ταξίαρχος Γεώργιος Παππάς.

 • Εκ μέρους του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης.

 • Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Άννα Μπατιστάτου.

Στη Ημερίδα συμμετείχαν επίσης:

 • Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου.

 • Ο Δήμαρχος του Δήμου Κόνιτσας κ. Νίκος Εξάρχου.

 • Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Μουσελίνης.

 • Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Αζέλης.

καθώς και πλήθος εκπροσώπων τοπικών Φορέων και Συλλόγων της Ηπείρου.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την Ημερίδα είναι ότι απαιτείται:

 • Η εγρήγορση και συνεργασία όλων των εθνικών δυνάμεων (Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιωτικοί Φορείς κ.λπ), για την ανάληψη δράσεων σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.

 • Η υιοθέτηση της ολιστικής προσέγγισης για την ανάπτυξη της Εθνικής Ανθεκτικότητας και την εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο.