Γενικός Διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ

Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ): Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης (Βιογραφικό)