Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, o οποίος συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου, πραγματοποίησε επίσκεψη, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024, στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ).

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. ΥΕΘΑ ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Πρέσβυ ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλη για την οργάνωση, το έργο και τις αρμοδιότητες της ΓΔΠΕΑΔΣ και ειδικότερα για θέματα που αφορούν στην Πολιτική́ Εθνικής Άμυνας, τον Εθνικό́ Αμυντικό́ Σχεδιασμό́ και τα σχετικά́ με αυτήν τρέχοντα θέματα και υποχρεώσεις, στρατηγικά́ θέματα και αναλύσεις, καθώς και για θέματα αμυντικής διπλωματίας στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων (Διεθνών Οργανισμών, ΕΕ, ΝΑΤΟ), Διεθνούς Δίκαιου και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.