ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενημέρωση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του ΥΠΕΘΑ, Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου, στους σπουδαστές της ΚΖ΄ Σειράς Ακολούθων Πρεσβείας της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ, με θέμα: «Πολιτική Εθνικής Άμυνας»