Διευθυντής Διευθύνσεως Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ)

Ο Συνταγματάρχης Φίλιππος Γιαλαμάς γεννήθηκε το 1972 στο Βόλο. Εισήλθε στην Σχολή Ευελπίδων το 1991 και αποφοίτησε το 1995 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Στη στρατιωτική του σταδιοδρομία έχει υπηρετήσει με επιτυχία, σε διάφορες Μονάδες επιπέδου Τάγματος και Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, ως Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου σε Ταξιαρχία, στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου και Επιτελής στο Δ΄ΣΣ, καθώς επίσης και ως Εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Υπηρέτησε επίσης, ως επιτελής Εθνικής Ασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Ε3). Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Τμηματάρχης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών (ΠΕΑ-ΣΜ) της ΓΔΠΕΑΔΣ τον Απρίλιο του 2021, ενώ ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, τον Απρίλιο του 2022.

Αποφοίτησε επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία και Σχολές του Όπλου του και επιπλέον, από την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), την Σχολή Πολιτικής Σχεδίασης και Έκτατης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) και την Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), ως Ανώτερος Αξιωματικός.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επίσης είναι απόφοιτος του 19th Common Security and Defence Policy High Level Course (2023-2024) του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας (European Security and Defence College).

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά μετάλλια και παράσημα του βαθμού του, καθώς επίσης του έχει απονεμηθεί από τον κ. Α/ΓΕΣ, εύφημη μνεία για την επιδόσή του από τη φοίτησή του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (2020).

Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Ο Συνταγματάρχης Φίλιππος Γιαλαμάς είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.