Ανάληψη Καθηκόντων Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ από τον Πρέσβυ ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλη

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 86/06-02-2024, ο Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,