Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής
Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο γ του ν. 3433/2006 (Α ́ 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων που αφορούν στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, και τα σχετικά με αυτήν στρατηγικά θέματα και αναλύσεις, καθώς και για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δραστηριότητες

Ενημέρωση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του ΥΠΕΘΑ, Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου, στους σπουδαστές της ΚΖ΄ Σειράς Ακολούθων Πρεσβείας της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ, με θέμα: «Πολιτική Εθνικής Άμυνας»

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Διεύθυνση
Λεοφώρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός ΤΚ 15561


Τηλέφωνο

Γραμματεία: 2106598109


Email
 gdpeads_gram@mod.mil.gr

Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6598577 Φαξ. +30 210 6598718