Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής
Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο γ του ν. 3433/2006 (Α ́ 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων που αφορούν στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, και τα σχετικά με αυτήν στρατηγικά θέματα και αναλύσεις, καθώς και για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Διεύθυνση
Λεωφ.Παναγιώτη Κανελλοπούλου 5-7,
ΤΚ 11527, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου, Αθήνα


Τηλέφωνο

Γραμματεία: +30 210 7466275-6


Email
 gdpeads_gram@mod.mil.gr

Δνση : Λεωφ.Παναγιώτη Κανελλοπούλου 5-7,
ΤΚ 11527, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7466275-6