Σύνοδος Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες, 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2021)

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος συμμετείχε στη Σύνοδο των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2021. Κύριοι άξονες της συζήτησης ήταν η εκπόνηση της νέας αμυντικής πολιτικής κατεύθυνσης, η συνεργασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, το νέο Στρατηγικό Δόγμα, και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Στο πλαίσιο παρέμβασής του επί της νέας αμυντικής πολιτικής κατεύθυνσης, ο Δρ. Μπαλωμένος ανέδειξε την ανάγκη να μην μειωθεί το επίπεδο φιλοδοξίας συναφώς προς αυτή, ενώ τόνισε πως είναι σκόπιμο να ληφθεί επαρκώς υπόψη το σύνολο των κινδύνων για τη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστευτικών ροών στο Νότο της.

Στο κοινό δείπνο εργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, ο Δρ. Μπαλωμένος αναγνώρισε τη σταθερά εποικοδομητική συνεργασία των δύο Οργανισμών, με πολλαπλά κέρδη να αναμένονται σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των υβριδικών απειλών, και η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Επεσήμανε δε, ότι, ιδιαίτερα θετικό πρόσημο έχει γενικότερα ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των δύο Οργανισμών, με σεβασμό πάντα στην αυτονομία λήψης αποφάσεων.

Ως προς το υπό διαμόρφωση νέο Στρατηγικό Δόγμα της Συμμαχίας, ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα πρέπει να ενσωματώσει τα συμπεράσματα της διαδικασίας «ΝΑΤΟ 2030», λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εστίες ανησυχίας των Νότιων Συμμάχων, όπως το φαινόμενο των μαζικών μεταναστευτικών ροών. Σημείωσε δε ότι, απαιτείται το συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο όπως λάβει υπόψη του τομείς καινοτόμων στρατιωτικών εφαρμογών, όπως ο κυβερνοπόλεμος και οι εφαρμογές διαστήματος, καθώς και την αναγκαιότητα για συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην ανθεκτικότητα (resilience) κρίσιμων δομών.

Επιπλέον, αναφορικά προς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, o Δρ. Μπαλωμένος κατέστησε σαφές στους ομολόγους του ότι θα πρέπει να υπάρξει χάραξη κοινής πολιτικής των Συμμάχων προκειμένου αποφευχθεί ενδεχόμενο μετάπτωσης εκ νέου της χώρας σε καταφύγιο τρομοκρατών αλλά και προς ανάσχεση της διαφαινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ είχε στο περιθώριο της Συνόδου διμερείς συναντήσεις με τον επικεφαλή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Συμμαχία, Πρέσβυ κ. Σπύρο Λαμπρίδη, καθώς επίσης και με το Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο της Χώρας μας στο ΝΑΤΟ, Αντιναύαρχο Ιωάννη Γ. Παυλόπουλο Π.Ν. (Επίτιμος Αρχηγός Στόλου), με τους οποίους συζήτησε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.