Παρουσίαση από τον Γενικό Διευθυντή ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο της Ελληνικής Στρατηγικής & Μεθοδολογίας για την Ανθεκτικότητα στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, ως Υψηλόβαθμος Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Διευθυντή της Επιτροπής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ κ. Hasit Thankey, συμμετείχε στη Συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Διευθυντής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ κ. Thankey προέδρευσε της Συνεδρίασης, όπου είχε ως μοναδικό της θέμα την παρουσίαση στους Συμμάχους, της Ελληνικής Στρατηγικής και Μεθοδολογίας για την Ανθεκτικότητα.

Ειδικότερα, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, ευχαρίστησε τον Έλληνα Υψηλόβαθμο Εθνικό Αντιπρόσωπο στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ, Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο, για τη συμβολή του στην Συμμαχική προσπάθεια να ενισχυθεί η Ανθεκτικότητα στο ΝΑΤΟ, αλλά και για τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα για να διαμορφωθεί και να ενισχυθεί η Εθνική Ανθεκτικότητα.

Ο κ. Thankey έκανε ιδιαίτερη αναφορά επίσης, στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ που παρουσιάζει Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα και κάλεσε και τους υπόλοιπους εταίρους να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος κατά την τοποθέτησή του, αφού ευχαρίστησε τον κ. Thankey για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση τόσο για τον ίδιο όσο και για την Ελλάδα, παρουσίασε την Ελληνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα και την έως τώρα πρόοδο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας σε ΝΑΤΟϊκό επίπεδο, αλλά και για την διαμόρφωση της Εθνικής Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος παρουσίασε την Ελληνική Στρατηγική για την ανάλυση του περιβάλλοντος ασφαλείας (εντοπισμός και εκτίμηση εθνικών προκλήσεων, απειλών και τρωτοτήτων), την αποστολή και το όραμα της Ελλάδας για την Ανθεκτικότητα καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης της Στρατηγικής.

Μετά την παρουσίαση της Ελληνικής Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητα από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ, ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων των εταίρων για τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της Ελληνικής Στρατηγικής, παρουσιάζοντας στοιχεία και παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα και τον τρόπο διαχείρισης εθνικών κρίσεων.

Κατά το τέλος της Συνεδρίασης, πολλοί εταίροι ζήτησαν την συνδρομή του Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου (για περαιτέρω πληροφόρηση και τεχνοκρατικές κατευθύνσεις) για τη διαμόρφωση των εθνικών τους Στρατηγικών για την Ανθεκτικότητα.

Υπό το πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής της Επιτροπής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ κ. Hasit Thankey ζήτησε από τον Δρ. Μπαλωμένο να διατηρήσει ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τους Εθνικούς Αντιπροσώπους για την Ανθεκτικότητα των άλλων χωρών και σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβεί στις πρωτεύουσές τους για περαιτέρω παρουσίαση του Ελληνικού μοντέλου για την Ανθεκτικότητα.