Διευθυντής Διευθύνσεως Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ)

Ο Πλοίαρχος Στέφανος Κουτέας γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1988 και αποφοίτησε το 1992 ως Σημαιοφόρος.

Στη στρατιωτική του σταδιοδρομία έχει υπηρετήσει με επιτυχία, σε διάφορες θέσεις, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), σε Μονάδες Επιφανείας και Ναυτικές Διοικήσεις του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του ΠΝ (ΣΔΙΕΠΝ). Ειδικότερα ως κάτωθι:

• Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου – ΑΣ ως Αρχιεπιστολέας.

• Διεύθυνση Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανθρωπίνων Πόρων – ΓΕΝ ως Τμηματάρχης Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Διευθυντής.

• Επιτελικό Γραφείο Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ ως Υποδιευθυντής/ Επιτελής.

• ΣΔΙΕΠΝ ως Τμηματάρχης Εκπαίδευσης.

• Διεύθυνση Σχεδίων και Πολιτικής του ΓΕΝ, ως Τμηματάρχης Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Τμηματάρχης Θαλάσσιας Επιτήρησης.

• Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας ως Τμηματάρχης Κατευθυνόμενων Βλημάτων και Τμηματάρχης Υφάλων Όπλων.

• Ν/Α ΚΙΧΛΗ (MSC – “294” Class) της Διοίκησης Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ) ως Κυβερνήτης.

• Διοίκηση Μοίρας Φρεγατών 2 της Διοίκησης Φρεγατών – ως Διευθυντής Επιτελείου.

• Σε Φρεγάτες τύπου “S”, ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και Αξιωματικός διαφόρων Επιστασιών. Συμμετείχε ως πλήρωμα παραλαβής της Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ (πρώην HNLMS CALLENBURGH) από το Βασιλικό Ολλανδικό Ναυτικό στο ΠΝ.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) το Σεπτέμβριο του 2023.

Αποφοίτησε επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα Σταδιοδρομικά Σχολεία για Μάχιμο Αξιωματικό, ήτοι Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης – Εξειδίκευσης.

Επιπλέον αποφοίτησε επιτυχώς από τα ακόλουθα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού:

• US Naval War College, Newport RI, USA: MA in National Security and Strategic Studies.

• Naval Postgraduate School, Monterey CA, USA: Dual M.Sc. in Electrical Engineering // M.Sc. in Engineering Acoustics (with Distinction).

Επιπλέον, παρακολούθησε επιτυχώς τα ακόλουθα σεμινάρια / προγράμματα:

• Greece and Irregular Security Challenges: Strategic Frameworks for Analysis and Action, by The College of International Security Affairs (US National Defense University) and The Hellenic Ministry of National Defence, Athens, Greece.

• Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation Course, by European Security and Defence College, Athens, Greece.

• Weapons Mass Destruction in Maritime Interdiction Operations Course, NATO Maritime Interdiction Operational Training Center, Souda Bay, Crete, Greece.

• NATO Tactical Civil Military Coordination Course, Multinational Peace Support Operations Training Center, Kristoni, Kilkis, Greece.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά μετάλλια και παράσημα του βαθμού του.

Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσα.