Άτυπη Συνάντηση Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής ΕΕ (Μπλέντ 15-16 Ιουλ 21)

ΓΔΠΕΑΔΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στο Μπλέντ της Σλοβενίας την 15 και 16 Ιουλίου 2021, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της Ένωσης στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Πυξίδας» καθώς και το επιχειρησιακό σκέλος της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Μπαλωμένος ανέδειξε το ζήτημα αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων ασφαλείας μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Επίσης, τόνισε ότι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την Έρευνα και Ανάπτυξη σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών, ενώ προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει και η προώθηση της εφαρμογής του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ επεσήμανε την ανάγκη για βελτίωση της επίγνωσης κατάστασης στο θαλάσσιο χώρο, τονίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να είναι αξιόπιστος πάροχος θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ κατέδειξε τη σπουδαιότητα της Στρατηγικής Επικοινωνίας (STRATCOM) ως κρίσιμου όπλου κατά της παραπληροφόρησης, υπενθυμίζοντας στους ομολόγους του την περίπτωση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα προ έτους στα βορειανατολικά σύνορα με την Τουρκία. Τέλος, τόνισε τη σημασία που πρέπει να αποδοθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Πυξίδας, στη Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής και τη Ρήτρα Αλληλεγγύης για την αξιοπιστία της αποφασιστικότητας της Ένωσης.

Στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ είχε εποικοδομητική διμερή συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του κ. Paulo Jorge Lopes Lourenço κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις προκλήσεις ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο.